์News Update

ขอเชิญข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายปกครอง ครั้งที่7 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทร 038-500000 ต่อ 6186

11065515_706019222841827_1975969784_o11082737_706019159508500_1411445759_n

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

HUMAN1111