ข้ามไปยังทูลบาร์

VDO เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์

อบรมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์ วันที่ 03/04/2563

– วิธีการบันทึกหน้าจอ PowerPoint อย่างง่าย

 

วิธีการเปิดให้นักศึกษาส่งงานหรือการบ้าน

 

วิธีใช้งานบทเรียนออนไลน์ (วิธีส่งไฟล์งานแบบฝึกหัดหรือการบ้าน)