ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า

ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสารภีเกมส์ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)