ข่าวสาร -ประชาสัมพันธ์ – กิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

  1. นายอานนท์ โกเอี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. สิบเอกอนลัส ศรีมหายันต์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์
  3. นายภควัต บัวบาล นักศึกษาคณะครุศาสตร์
  4. นางสาวภัทราวดี แป้นแก้ว นักศึกษาคณะครุศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่รั้วราชนครินทร์

#FRESHY BOY & FRESHY GIRL HUSOC RRU 2019
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมประกวด “FRESHY BOY & FRESHY GIRL HUSOC RRU 2019” ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และขอแสดงความยินดีกับ
– นางสาวอรทัย สุวรรณไฉไล ได้รับรางวัลชนะเลิศ FRESHY GIRL
– นางสาวโยสิตา สิมะโรจนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัล popular vote
-นางสาวรุ่งฟ้า เป้าพูลทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
– นายรณกฤต ก๊วยเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ FRESHY BOY
– นายสหภาพ นิรมล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัล popular vote
– นายวัชระ แก้วสิงห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับ ตำแหน่ง “เพชรสารภี ประจำปี 2562 “

รางวัลความประพฤติดีประจำปี2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้แก่
1. นางสาวอรจิรา สีดางาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นายอนันต์ จันทร์เขียว คณะครุศาสตร์
3. นางสาวสายธาร สวัสดี คณะวิทยาการจัดการ
4. นายศุภวัทน์ เชื้อสกล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของคณะ ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องการะเกด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญนักศึกษาร่วมงาน JOBFAIR RRU2019

ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสารภีเกมส์ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)

ขอเชิญชมการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์