ข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

 

ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่าจะเป็นนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชื่อผลงานสร้างสรรค์/งานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

1 60003367018 นางสาวฐิติมา ศิลธรรม ทัศนศิลป์ พฤษภาคม 2564 การสร้างสรรค์ศิลปะเเบบสื่อผสม : สุสานพื้นที่เเห่งความทรงจำ
2 60003367012 นางสาวจินณา ไชยสอน ทัศนศิลป์ พฤษภาคม 2564 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะDocumentary art : จินณาลดน้ำหนัก
3 58003350012 นายรัตน์วรินท์ ซุยมุลละ ทัศนศิลป์ พฤษภาคม 2564 การสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมสีอะคริลิก : สุนัขจรในที่สาธารณะ
4 60003367004 นางสาวช่อนภาวัลย์ ราชนาวี ทัศนศิลป์ พฤษภาคม 2564 การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำมันเเบบเหมือนจริง : การแต่งหน้าแฟนซี ในยุคปัจจุบัน